Resultatet af valget uge 32/33 1998


Antal folk der har stemt ialt: 12 personer.

Ændring af regler:
Imod: 4 personer.
For: 8 personer.

Fri OP på #fnuck: Ja!: 7 personer. Nej!: 5 personer.

Antal med level i X.
Kun de 3 fra "bestyrelsen": 4 personer
De 3 fra "bestyrelsen", samt få udvalgte: 4 personer.
Alle der benytter #fnuck regelmæssigt: 4 personer.

Hvordan kommer man med i X.
Godkendes af 3 personer: 6 personer.
Godkendes af en fra "bestyrelsen": 5 personer.
Betale 10,- til fnuck kassen: 3 personer.

Hvor høj level i x
Lav level (men kan '"vigtige ting": 7 personer.
Så høj level aom muligt til alle: 5 personer.

Modes for #fnuck: (Kun de modes hvor der er mere end 3 stemmer er skrevet på)
No externel msgs.: 8 personer.
Only OPs can change topic: 5 personer.

WinterMute spørgsmålet:
W.M. sættes ind og de gamle regler genindføres: 3 personer.
Der skal afholdes et valg, når W.M. finder et hjem: 3 personer.
W.M. skal erstate/assisterer X: 5 personer.

Hvornår næste valg skal afholdes:
1 måned: 2 personer.
Halvt år: 4 personer.
Helt år: 0 personer.
Aldrig mere!: 4 personer.

Samlede konklusion, og færdige regelsæt!


Reglerne bliver ændret til:
Der er fri OP på #fnuck.


Der er level i X til folk, der bliver stolet på. (bliver levelet misbrugt på det *groveste* bliver denne frataget igen)


Man skal siges god for af 3 personer, og derefter adderes til x, af et "bestyrelses medlem", der adderer brugeren til level 100.


Den eneste mode på #fnuck, er "no externel msgs."


NÅR vi finder et bo sted til W.M., sættes denne ind igen, og skal "samarbejde" med x.


Ang. valg, er det jo noget af et spørgsmål, da folk er delt i 3 lige store dele (se evt. ovenfor), det er dog blevet besluttet som følgende:
Hvis der bliver for mange problemer/klager osv, holdes valg igen om ca. et halvt år (dvs. januar og februar 1999).


Andet.....


Nogle problemer eller spørgsmål, kan disse henvendes til jokeren.


Mvh. Jokeren
Jokeren@fnuck.dk